تلفن: 05191011024

support

درباره نویسنده

13 ملک توسط support

فیلتر کردن
مرتب بر اساس
15 ساعت
15 ساعت

باغ 1300 متری محدوده روستای سنگ سفید

6,500,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام
6,500,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام
16 ساعت
16 ساعت

آپارتمان 90متری خیابان دانشگاه

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
17 ساعت
17 ساعت

آپارتمان 82 متری خیابان رازی

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

آپارتمان 85 متری خیابان امیرکبیر

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

آپارتمان 81 متری خیابان کاشفی

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

ویلایی 150 متری خیابان همت

1,800,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
1,800,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام

ویلایی 150 متری خیابان طالقانی

4,050,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 150 متر
4,050,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 150 متر
1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
2 هفته
2 هفته
900,000,000 تومان
2 هفته
2 هفته
1,490,000,000 تومان
2 هفته
2 هفته
3,000,000,000 تومان

ویلایی 141 متری خیابان نهضت

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
۱ ۲