تلفن: 05191011024

رضا معصومی

درباره نویسنده

17 ملک توسط رضا معصومی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

آپارتمان 130 متری محدوده خیابان دانشگاه

1,365,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر
1,365,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

آپارتمان 160متری چهارراه محقق

2,720,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 160 متر
2,720,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 160 متر

آپارتمان 160متری چهارراه محقق

2,720,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 160 متر
2,720,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 160 متر

آپارتمان 130 متری محدوده خیابان انقلاب

1,690,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر
1,690,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

آپارتمان 190 متری خیابان نیستان

3,040,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 190 متر
3,040,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 190 متر
100 متر

آپارتمان 140 متری خیابان ابن یمین

1,680,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 140 متر
1,680,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 140 متر

آپارتمان 140 متری خیابان ابن یمین

1,680,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 140 متر
1,680,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 140 متر

آپارتمان 70 متری خیابان مطهری

700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 70 متر
700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 70 متر

ویلایی 105 متری خیابان فقیه

2,000,000,000 تومان / کارشناسی
2 تخت 1 حمام 105 متر
2,000,000,000 تومان / کارشناسی
2 تخت 1 حمام 105 متر
۱ ۲