تلفن: 05191011024

ملک برای اسانسور

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

آپارتمان 96 متری خیابان پاسداران

1,060,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 96 متر
1,060,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 96 متر

اپارتمان اجاره ای 190متری خیابان ایثارگران

600,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 190 متر
600,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 190 متر

اپارتمان اجاره ای ویلایی105متری خیابان دانشگاه

220,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 105 متر
220,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 105 متر

اپارتمان اجاره ایی 145متری خیابان دانش اموز

300,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 145 متر
300,000,000 تومان / رهن
1,000,000 تومان / اجاره
3 تخت 1 حمام 145 متر

اپارتمان اجاره ایی 200متری خیابان ایثارگران

300,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 200 متر
300,000,000 تومان / رهن
4,000,000 تومان / اجاره
3 تخت 1 حمام 200 متر

اپارتمان اجاره ای 110متری خیابان طالقانی

200,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 110 متر
200,000,000 تومان / رهن
1,000,000 تومان / اجاره
2 تخت 1 حمام 110 متر

اپارتمان اجاره ای 100متری خیابان ولیعصر

60,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 100 متر
60,000,000 تومان / رهن
2,500,000 تومان / اجاره
2 تخت 1 حمام 100 متر

اپارتمان اجاره ای 130متری خیابان بعثت

300,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 130 متر
300,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 130 متر

اپارتمان اجاره ای 200متری خیابان مطهری

600,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 200 متر
600,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 200 متر

اپارتمان اجاره ای 210متری ابن یمین

600,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 210 متر
600,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 210 متر

اپارتمان اجاره ای 120متری چهارراه محقق

50,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 120 متر
50,000,000 تومان / رهن
4,000,000 تومان / اجاره
2 تخت 1 حمام 120 متر

اپارتمان اجاره ای 240متری چهارراه محقق

100,000,000 تومان / رهن
4 تخت 1 حمام 240 متر
100,000,000 تومان / رهن
8,000,000 تومان / اجاره
4 تخت 1 حمام 240 متر
۱ ۲ ۳