تلفن: 05191011024

ملک برای انباری

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

آپارتمان 96 متری خیابان پاسداران

1,060,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 96 متر
1,060,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 96 متر

اپارتمان اجاره ای 190متری خیابان ایثارگران

600,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 190 متر
600,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 190 متر

اپارتمان اجاره ای ویلایی105متری خیابان دانشگاه

220,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 105 متر
220,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 105 متر

ویلایی اجاره ای 320متری خیابان چمران

600,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 320 متر
600,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 320 متر

اپارتمان اجاره ایی 145متری خیابان دانش اموز

300,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 145 متر
300,000,000 تومان / رهن
1,000,000 تومان / اجاره
3 تخت 1 حمام 145 متر

ویلایی اجاره ای 165متری خیابان همت

130,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 165 متر
130,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 165 متر

اپارتمان اجاره ایی 200متری خیابان ایثارگران

300,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 200 متر
300,000,000 تومان / رهن
4,000,000 تومان / اجاره
3 تخت 1 حمام 200 متر

ویلایی اجاره ای 280متری توحیدشهر

170,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 280 متر
170,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 280 متر

اپارتمان اجاره ای 110متری خیابان طالقانی

200,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 110 متر
200,000,000 تومان / رهن
1,000,000 تومان / اجاره
2 تخت 1 حمام 110 متر

اپارتمان اجاره ای 100متری خیابان ولیعصر

60,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 100 متر
60,000,000 تومان / رهن
2,500,000 تومان / اجاره
2 تخت 1 حمام 100 متر

اپارتمان اجاره ای 130متری خیابان بعثت

300,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 130 متر
300,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 130 متر

اپارتمان اجاره ای 200متری خیابان مطهری

600,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 200 متر
600,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 200 متر
۱ ۲ ۳ ۴