تلفن: 05191011024

ملک برای تراس

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

آپارتمان 96 متری خیابان پاسداران

1,060,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 96 متر
1,060,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 96 متر

اپارتمان اجاره ایی 145متری خیابان دانش اموز

300,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 145 متر
300,000,000 تومان / رهن
1,000,000 تومان / اجاره
3 تخت 1 حمام 145 متر

آپارتمان 140 متری شهرک اندیشه

1,540,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
1,540,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام

آپارتمان 145 متری خیابان امیرشاهی

2,320,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
2,320,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام

آپارتمان 125 متری خیابان امیرشاهی

2,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
2,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

آپارتمان 93 متری خیابان داورزنی

1,050,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
1,050,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

آپارتمان 86 متری خیابان دانشگاه

903,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
903,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

آپارتمان پیش فروش 170 متری خیابان رازی

2,125,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
2,125,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام

آپارتمان 138متری خیابان عارف

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

آپارتمان 115 متری خیابان معلم

1,560,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
1,560,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
1,210,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

آپارتمان 90 متری خیابان علامه

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
۱ ۲