تلفن: 05191011024

ملک برای جنوبی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

آپارتمان 96 متری خیابان پاسداران

1,060,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 96 متر
1,060,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 96 متر

اپارتمان اجاره ای ویلایی105متری خیابان دانشگاه

220,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 105 متر
220,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 105 متر

ویلایی اجاره ای 165متری خیابان همت

130,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 165 متر
130,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 165 متر

اپارتمان اجاره ای 110متری خیابان طالقانی

200,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 110 متر
200,000,000 تومان / رهن
1,000,000 تومان / اجاره
2 تخت 1 حمام 110 متر

اپارتمان اجاره ای 100متری خیابان ولیعصر

60,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 100 متر
60,000,000 تومان / رهن
2,500,000 تومان / اجاره
2 تخت 1 حمام 100 متر

اپارتمان اجاره ای 140متری میدان فهمیده

150,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 140 متر
150,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 140 متر

اپارتمان اجاره ای 200متری خیابان مطهری

600,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 200 متر
600,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 200 متر

اپارتمان اجاره ای 120متری چهارراه محقق

50,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 120 متر
50,000,000 تومان / رهن
4,000,000 تومان / اجاره
2 تخت 1 حمام 120 متر

اپارتمان اجاره ای 145متری خیابان دانشگاه

100,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 145 متر
100,000,000 تومان / رهن
3,000,000 تومان / اجاره
2 تخت 1 حمام 145 متر

ویلایی اجاره ای 200 متری خیابان ابومسلم

100,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 200 متر
100,000,000 تومان / رهن
3,000,000 تومان / اجاره
2 تخت 1 حمام 200 متر

آپارتمان 140 متری شهرک اندیشه

1,540,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
1,540,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام

آپارتمان 125 متری خیابان امیرشاهی

2,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
2,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
۱ ۲