تلفن: 05191011024

ملک برای جنوبی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

آپارتمان 200 متری خیابان 24 متری انقلاب (نیستان )

2,800,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 200 متر
2,800,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 200 متر

آپارتمان پیش فروش 200 متری خیابان ابوریحان

3,000,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 200 متر
3,000,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 200 متر

آپارتمان پیش فروش 200 متری خیابان ابوریحان

2,800,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 200 متر
2,800,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 200 متر

آپارتمان پیش فروش 200 متری خیابان ابوریحان

2,600,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 200 متر
2,600,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 200 متر

آپارتمان پیش فروش 200 متری خیابان ابوریحان

2,400,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 200 متر
2,400,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 200 متر

آپارتمان پیش فروش 200 متری خیابان ابوریحان

2,200,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 200 متر
2,200,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 200 متر

آپارتمان 93 متری خیابان بهار

1,115,000,000 تومان
2 اتاق 1 حمام 93 متر
1,115,000,000 تومان
2 اتاق 1 حمام 93 متر

ویلایی 125 متری توحیدشهر

900,000,000 تومان
2 اتاق 1 حمام 125 متر
900,000,000 تومان
2 اتاق 1 حمام 125 متر

آپارتمان 87 متری خیابان طالقانی

900,000,000 تومان
2 اتاق 1 حمام 87 متر
900,000,000 تومان
2 اتاق 1 حمام 87 متر

ویلایی 240 متری میدان نقابشک (آزادگان )

400,000,000 تومان
1 اتاق 1 حمام 240 متر
400,000,000 تومان
1 اتاق 1 حمام 240 متر

ویلائی اجاره ای 300 متری خیابان عارف

120,000,000 تومان / رهن
2 اتاق 2 حمام
120,000,000 تومان / رهن
2 اتاق 2 حمام