تلفن: 05191011024

ملک برای سرویس ایرانی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

آپارتمان 110 متری خیابان سهراب

1,000,000,000 تومان
2 اتاق 1 حمام 110 متر
1,000,000,000 تومان
2 اتاق 1 حمام 110 متر

آپارتمان 80 متری خیابان مدرس

800,000,000 تومان
2 اتاق 1 حمام 80 متر
800,000,000 تومان
2 اتاق 1 حمام 80 متر

آپارتمان 68 متری خیابان مدرس

400,000,000 تومان
1 اتاق 1 حمام 68 متر
400,000,000 تومان
1 اتاق 1 حمام 68 متر