تلفن: 05191011024

ملک برای شمالی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

اپارتمان اجاره ای 190متری خیابان ایثارگران

600,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 190 متر
600,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 190 متر

اپارتمان اجاره ایی 145متری خیابان دانش اموز

300,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 145 متر
300,000,000 تومان / رهن
1,000,000 تومان / اجاره
3 تخت 1 حمام 145 متر

اپارتمان اجاره ایی 200متری خیابان ایثارگران

300,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 200 متر
300,000,000 تومان / رهن
4,000,000 تومان / اجاره
3 تخت 1 حمام 200 متر

ویلایی اجاره ای 280متری توحیدشهر

170,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 280 متر
170,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 280 متر

اپارتمان اجاره ای 130متری خیابان بعثت

300,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 130 متر
300,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 130 متر

اپارتمان اجاره ای 210متری ابن یمین

600,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 210 متر
600,000,000 تومان / رهن
3 تخت 1 حمام 210 متر
4,030,000,000 تومان

آپارتمان 90 متری خیابان پرستار

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
2,560,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
1,530,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام