تلفن: 05191011024

ملک برای غربی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

آپارتمان 105 متری خیابان ابن یمین

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

آپارتمان 101 متری خیابان کوشک

1,150,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
1,150,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

آپارتمان 200 متری خیابان پاسداران

3,800,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
3,800,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام

آپارتمان 90 متری خیابان امیرکبیر

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام