تلفن: 05191011024

ملک برای نما سنگ

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

آپارتمان 110 متری خیابان علامه

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر
850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

پیش فروش 165 متری خیابان دانشگاه

1,650,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 165 متر
1,650,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 165 متر

آپارتمان 200 متری خیابان طالقانی

2,400,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
2,400,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام

ویلایی 232 متری خیابان ابن یمین

2,700,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 232 متر
2,700,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 232 متر

آپارتمان 150 متری خیابان مطهری

2,070,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 150 متر
2,070,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 150 متر
2 هفته
2 هفته

باغ 1800 متری محدوده روستای خسروجرد

2,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 1800 متر
2,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 1800 متر

آپارتمان 105 متری خیابان پاسداران

1,575,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 105 متر
1,575,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 105 متر
2 هفته
2 هفته

مغازه 68 متری خیابان رضوی

1,280,000,000 تومان
68 متر
1,280,000,000 تومان
68 متر
2 هفته
2 هفته

مغازه 34 متری خیابان بیهق

750,000,000 تومان
34 متر
750,000,000 تومان
34 متر

ویلایی 110 متری محدوده چهل متری دوم

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 1 حمام 110 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 1 حمام 110 متر

ویلایی 105 متری خیابان رازی

1,100,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 105 متر
1,100,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 105 متر

آپارتمان 136 متری خیابان پاسداران

1,700,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 136 متر
1,700,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 136 متر