تلفن: 05191011024

ملک برای کابینت خام

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

آپارتمان 140 متری شهرک اندیشه

1,540,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
1,540,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام

آپارتمان 145 متری خیابان امیرشاهی

2,320,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
2,320,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام

آپارتمان 125 متری خیابان امیرشاهی

2,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
2,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

آپارتمان 80 متری شهرک اندیشه

720,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
720,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

آپارتمان 80 متری شهرک اندیشه

760,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
760,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

آپارتمان پیش فروش 170 متری خیابان رازی

2,125,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
2,125,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام

آپارتمان 200 متری خیابان پگاه

4,600,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 200 متر
4,600,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 200 متر
1,210,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
2,560,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
1,530,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
2,800,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام