تلفن: 05191011024

ملک برای کابینت فلز

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلایی 180 متری خیابان دانشگاه

2,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 180 متر
2,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 180 متر

ویلایی 105 متری خیابان رازی

1,100,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 105 متر
1,100,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 105 متر

ویلایی 228 متری خیابان کوشک

1,824,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 228 متر
1,824,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 228 متر