تلفن: 05191011024

ملک برای کابینت های گلاس

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

آپارتمان 100 متری خیابان قائم

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام

آپارتمان 100 متری میدان مادر

1,350,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
1,350,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام

آپارتمان 150 متری خیابان 22 بهمن

2,500,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
2,500,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام

آپارتمان 200 متری محدوده شهربازی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام

آپارتمان 108 متری خیابان خرمشهر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام

آپارتمان 200 متری خیابان اسدآبادی

3,500,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
3,500,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام

آپارتمان 200 متری خیابان پاسداران

3,800,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
3,800,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام