تلفن: 05191011024

ملک برای کف سرامیک

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

آپارتمان 130 متری محدوده خیابان دانشگاه

1,365,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر
1,365,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

آپارتمان 160متری چهارراه محقق

2,720,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 160 متر
2,720,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 160 متر

آپارتمان 160متری چهارراه محقق

2,720,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 160 متر
2,720,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 160 متر

آپارتمان 130 متری محدوده خیابان انقلاب

1,690,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر
1,690,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

آپارتمان 140 متری خیابان ابن یمین

1,680,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 140 متر
1,680,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 140 متر

آپارتمان 140 متری خیابان ابن یمین

1,680,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 140 متر
1,680,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 140 متر

آپارتمان 70 متری خیابان مطهری

700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 70 متر
700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 70 متر

ویلایی 262 متری محدوده خیابان انقلاب

3,500,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 262 متر
3,500,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 262 متر

آپارتمان 87 متری خیابان ابن یمین

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 87 متر
750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 87 متر

مغازه 25 متری خیابان مدرس

1,250,000,000 تومان
25 متر
1,250,000,000 تومان
25 متر