تلفن: 05191011024

لیست شبکه ای تمام صفحه

فیلتر کردن
مرتب بر اساس
50 دقیقه
50 دقیقه

مشارکت در ساخت 282 متری محدوده خیابان علامه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
282 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
282 متر

آپارتمان 160 متری خیابان مطهری

1,840,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 160 متر
1,840,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 160 متر

آپارتمان 67 متری شهرک اندیشه

600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 67 متر
600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 67 متر

آپارتمان 97 متری خیابان اسدآبادی

1,150,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 97 متر
1,150,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 97 متر

آپارتمان 84 متری خیابان بعثت

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 84 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 84 متر

آپارتمان 76 متری خیابان بعثت

880,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 76 متر
880,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 76 متر

آپارتمان 72 متری خیابان امیرکبیر

420,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 72 متر
420,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 72 متر

آپارتمان پیش فروش 107 متری خیابان رازی

1,177,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 107 متر
1,177,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 107 متر

آپارتمان پیش فروش 107 متری خیابان رازی

1,177,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 107 متر
1,177,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 107 متر

آپارتمان 112 متری خیابان بیهق

955,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 112 متر
955,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 112 متر

آپارتمان 78 متری خیابان دانشگاه

702,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 78 متر
702,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 78 متر

ویلایی اجاره ای 217 متری توحیدشهر

150,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 217 متر
150,000,000 تومان / رهن
2 تخت 1 حمام 217 متر
۱ ۲ ۳