تلفن: 05191011024

ملک برای فوری

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلایی 242 متری خیابان امیرکبیر

2,500,000,000 تومان
2 اتاق 1 حمام 242 متر
2,500,000,000 تومان
2 اتاق 1 حمام 242 متر

ویلایی دو طبقه 200 متری خیابان دانشگاه

2,800,000,000 تومان
2 اتاق 1 حمام 200 متر
2,800,000,000 تومان
2 اتاق 1 حمام 200 متر

ویلائی دو طبقه 100 متری خیابان فرهنگیان

1,750,000,000 تومان
2 اتاق 1 حمام 100 متر
1,750,000,000 تومان
2 اتاق 1 حمام 100 متر

آپارتمان پیش فروش 190 متری خیابان ولیعصر

2,280,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 190 متر
2,280,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 190 متر

آپارتمان 135 متری خیابان ابومسلم

1,350,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 135 متر
1,350,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 135 متر

مغازه 36 متری خیابان امیرکبیر

1,080,000,000 تومان
36 متر
1,080,000,000 تومان
36 متر

آپارتمان 220 متری محدوده خیابان مطهری

3,520,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 220 متر
3,520,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 220 متر

ویلائی 240 متری خیابان امیرکبیر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 اتاق 1 حمام 240 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 اتاق 1 حمام 240 متر

ویلائی 285 متری خیابان امیرکبیر

3,990,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 285 متر
3,990,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 285 متر

پیش فروش 250 متری خیابان رازی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 اتاق 1 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 اتاق 1 حمام