تلفن: 05191011024

ملک برای شهرک اندیشه

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

آپارتمان 140 متری شهرک اندیشه

1,540,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
1,540,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام

آپارتمان 80 متری شهرک اندیشه

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

آپارتمان 80 متری شهرک اندیشه

720,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
720,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

آپارتمان 80 متری شهرک اندیشه

760,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
760,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام