تلفن: 05191011024

ملک ها برای حراج

#برای_فروش
مرتب بر اساس

آپارتمان 96 متری خیابان پاسداران

1,060,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 96 متر
1,060,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 96 متر
11 ساعت
11 ساعت
1,900,000,000 تومان
12 ساعت
12 ساعت
760,000,000 تومان
12 ساعت
12 ساعت
709,000,000 تومان

آپارتمان 140 متری شهرک اندیشه

1,540,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
1,540,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
4,030,000,000 تومان

آپارتمان 145 متری خیابان امیرشاهی

2,320,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
2,320,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام

آپارتمان 125 متری خیابان امیرشاهی

2,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
2,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

آپارتمان 80 متری شهرک اندیشه

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

آپارتمان 80 متری شهرک اندیشه

720,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
720,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

آپارتمان 80 متری شهرک اندیشه

760,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
760,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام

آپارتمان 93 متری خیابان داورزنی

1,050,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
1,050,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام
۱ ۲