تلفن: 05191011024

ملک #برای_فروش

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

آپارتمان 110 متری خیابان علامه

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر
850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

آپارتمان 200 متری خیابان طالقانی

2,400,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
2,400,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
6 روز
6 روز
2,100,000,000 تومان

ویلایی 232 متری خیابان ابن یمین

2,700,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 232 متر
2,700,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 232 متر
7 روز
7 روز
2,880,000,000 تومان

ویلایی 180 متری خیابان دانشگاه

2,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 180 متر
2,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 180 متر
1 هفته
1 هفته

زمین 184 متری خیابان دانشگاه

1,748,000,000 تومان
184 متر
1,748,000,000 تومان
184 متر

آپارتمان 150 متری خیابان مطهری

2,070,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 150 متر
2,070,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 150 متر
2 هفته
2 هفته

باغ 1800 متری محدوده روستای خسروجرد

2,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 1800 متر
2,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 1800 متر

آپارتمان 105 متری خیابان پاسداران

1,575,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 105 متر
1,575,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 105 متر
2 هفته
2 هفته

مغازه 68 متری خیابان رضوی

1,280,000,000 تومان
68 متر
1,280,000,000 تومان
68 متر

آپارتمان 100 متری خیابان رازی

1,400,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 100 متر
1,400,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 100 متر
۱ ۲