تلفن: 05191011024

ملک برای زمین

فیلتر کردن
مرتب بر اساس
1 هفته
1 هفته

زمین 184 متری خیابان دانشگاه

1,748,000,000 تومان
184 متر
1,748,000,000 تومان
184 متر
2 هفته
2 هفته

زمین 286 متری سجادشهر

715,000,000 تومان
286 متر
715,000,000 تومان
286 متر
2 هفته
2 هفته

زمین 120 متری محدوده میدان کوشک

1,800,000,000 تومان
120 متر
1,800,000,000 تومان
120 متر