تلفن: 05191011024

ملک برای آپارتمان

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

آپارتمان 240 متری خیابان 24 متری انقلاب

3,480,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 240 متر
3,480,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 240 متر

آپارتمان 158 متری خیابان بعثت

2,130,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 158 متر
2,130,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 158 متر

آپارتمان 192 متری خیابان بعثت

2,690,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 192 متر
2,690,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 192 متر

آپارتمان 85 متری خیابان هویزه

780,000,000 تومان
2 اتاق 1 حمام 85 متر
780,000,000 تومان
2 اتاق 1 حمام 85 متر

آپارتمان 85 متری خیابان هویزه

780,000,000 تومان
2 اتاق 1 حمام 85 متر
780,000,000 تومان
2 اتاق 1 حمام 85 متر

آپارتمان پیش فروش 100 متری خیابان سهراب

600,000,000 تومان
2 اتاق 1 حمام 100 متر
600,000,000 تومان
2 اتاق 1 حمام 100 متر

آپارتمان 136 متری خیابان پاسداران

1,700,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 136 متر
1,700,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 136 متر

آپارتمان 60 متری خیابان همت

500,000,000 تومان
1 اتاق 1 حمام 60 متر
500,000,000 تومان
1 اتاق 1 حمام 60 متر

آپارتمان 115 متری خیابان همت

900,000,000 تومان
2 اتاق 1 حمام 115 متر
900,000,000 تومان
2 اتاق 1 حمام 115 متر

آپارتمان 150 متری خیابان دانش آموز

2,100,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 150 متر
2,100,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 150 متر

آپارتمان 160 متری خیابان 24 متری انقلاب

2,100,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 160 متر
2,100,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 160 متر

آپارتمان 160 متری خیابان 24 متری انقلاب

2,100,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 160 متر
2,100,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 160 متر
۱ ۲