تلفن: 05191011024

ملک برای آپارتمان

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

آپارتمان پیش فروش 190 متری خیابان ولیعصر

2,280,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 190 متر
2,280,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 190 متر

آپارتمان 135 متری خیابان ابومسلم

1,350,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 135 متر
1,350,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 135 متر

آپارتمان 220 متری محدوده خیابان مطهری

3,520,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 220 متر
3,520,000,000 تومان
3 اتاق 1 حمام 220 متر

پیش فروش 250 متری خیابان رازی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 اتاق 1 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 اتاق 1 حمام